Glamsbjerg Gymnastikforening generalforsamling 2018

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter

På valg: Ingemann Jensen, stiller op til genvalg

På valg: Hanne Hauge Milling, stiller ikke op til genvalg
På valg: ny bestyrelsesmedlem
På valg: suppleanter

  1. Valg af revisor + 1 suppleant
    Nuværende revisorer: Klaus Strandholdt, Ebba Jørgensen. På valg: Klaus Strandholdt
  2. Eventuelt

gym20162 

Gym2016

Vedtægter Glamsbjerg Gymnastikforening.   Her kan du downloaden Vedtægter i PDF format.


Lone Frauenfelder-Damgaard  Bøgevej 21  5620 Glamsbjerg Tel: 64653169  Emai: Lone@glamsbjerggymnastikforening.dk

Tilmelder dig til Glamsbjerg Gymnastikforening!  Nu !!!!

Formand
Formand

Kenth Holm Hovgyden  5683 Haarby
Email: Kenthholm@live.dk

Kenth Holm
Næste Formand

Ingermann Jensen Voldtoftevej 10  5620 Glamsbjerg  Tel: 64 73 11 67
Email: inje@post3.tele.dk

Ingermann Jensen
Kasserer